WARUNKI REKLAMACJI

Uwaga! Wszelkie reklamacje, należy składać w pierwszej części maialowo na adres: info@projuicers.pl

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest  karta gwarancyjna.

2. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.

3. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone pisemnie na kartce, którą należy umieścić w odsyłanej paczce. Niezbędne jest umieszczenie danych takich jak:

 

  • Imię i nazwisko reklamującego lub nazwa jednostki

  • Adres

  • Data nabycia towaru

  • Nazwa towaru

  • Cena jedn. detal

  • Nazwa producenta

  • Przedłożony dowód sprzedaży (paragon, rachunek)

  • Dokładne wymienienie wad

  • Kiedy i w jakich okolicznościach wady zostały stwierdzone

 

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod podany adres zwrotny.

5. Jeżeli serwis nie będzie w stanie wywiązać się z terminu 14 dni z powodów od niego niezależnych, klient zostanie poinformowany o przedłużeniu terminu drogą mailową lub telefoniczną.

6. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

7. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.

8. Reklamacji nie podlegają:

naturalne zużywanie się

towar posiadający uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji,

9. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać:

w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy.

jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie towar zostanie wymieniony na nowy lub zostanie zwrócona jego równowartość

10. Przesyłki z wymienionymi produktami odsyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką zwykłą, lub Kurierem na koszt PPHU LOGO S.C.